Praktische info

Kinderopvang ‘t Bubbelke

Kinderopvang ‘t Bubbelke is een opvang waar kindjes van 0 tot 3 jaar zelf leren en ontdekken wat er rondom hen allemaal gebeurt. Ze leren op jonge leeftijd omgaan met andere kindjes en uit ervaring weten wij dat dit hen ten goede komt wanneer ze hun eerste stappen zetten richting de kleuterklas.

Wij hopen dat jullie en jullie kindje zich hier vlug thuis voelen dat dit voor jullie een aangename tijd mag worden. Wij zijn ervan overtuigd dat goede afspraken en regelmatig overleg zullen bijdragen tot een aangename samenwerking tussen ouders en de kinderverzorgsters.

Als er zaken zijn in verband met de opvang van jullie kindjes die jullie graag met ons zouden bespreken, zijn jullie ten allen tijde welkom. Een nauwe samenwerking en een goed overleg vinden wij zeer belangrijk zodat we de manier van opvoeden in de thuissituatie en in het opvangmilieu zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. In de mate van het mogelijke komen wij graag tegemoet aan vragen en wensen van jullie uit.

Wij trachten om in de crèche een deel uit te maken en tevens een vervolg te geven aan de opvoeding die bij jullie thuis word gegeven. Met een beetje goede wil van beide kanten is dit zeker en vast mogelijk. Als jullie met vragen zitten ( omtrent deze overeenkomst, de werking, ….) of er zich problemen voordoen ( vooraf of gedurende de opvangperiode ) kunnen jullie altijd bij ons terecht. Het gaat ten allen tijde om het welzijn van jullie zoontje of dochtertje en dat is zowel voor jullie als voor ons van het grootste belang.

Algemene afspraken

  • In onze kinderopvang wordt niet gerookt! Roken wordt in geen enkele ruimte toegestaan in het belang van de gezondheid van jullie kindje.
  • De ouders hebben tijdens de opvangmomenten ten allen tijde toegang tot de ruimten waar de kinderen verblijven.
  • Er gebeurt ’s morgens en ’s avonds een mondelinge overdracht van informatie die nodig is om een optimale zorg te kunnen bieden aan jullie kindje. Het afscheidsmoment wordt liefst beperkt gehouden.
  • Het kinderdagverblijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan of het verlies van persoonlijke dingen, kleding, …Gelieve daarom de spulletjes van jullie kind te naamtekenen om misverstanden te vermijden. Indien dit niet gebeurd is kunnen wij niet instaan voor het verlies ervan.Het meebrengen van speelgoed van thuis raden wij heel sterk af om conflicten tussen de kinderen te vermijden.
  • Ieder kindje heeft in onze verzorgingskast een persoonlijk verzorgingsmandje die gekenmerkt word door een labeltje met hun naam en hun foto. Hierin kunnen persoonlijke spulletjes van jullie kindje verzameld worden zoals reservekledij, knuffel, fopspeen, …
  • Feest vieren met de kindjes is heel prettig! Verjaardagen, kersttijd, carnaval, enz… gaan hier in onze kinderopvang dan ook niet onopgemerkt voorbij. Er wordt gefeest op maat van de kinderen. Indien jullie als ouders dit wensen en zonder enige verplichting mogen jullie gerust een vieruurtje meebrengen naar de crèche waar de kindjes samen kunnen van smullen (cakejes, bumbakoekjes, fruit, ….) om de verjaardag van jullie kindje te vieren. Gelieve dit op voorhand met de verantwoordelijken te bespreken, dan zoeken wij samen naar de meest geschikte datum om er voor jullie kindje een groot feest van te maken. Wij vragen echter wel om geen geschenkjes (knuffeltjes, boekjes, snoepzakjes, …) of dergelijke mee te brengen.

Kom je graag eens langs?

Maak hier uw afspraak.