Medische aspecten

Ziekte

Is jullie kindje ’s morgens ziek en zal het niet naar de opvang komen, dan vragen wij jullie om ons te verwittigen voor 8u30. Indien jullie kindje later komt naar de opvang omwille van een doktersbezoek vragen wij ook ons te verwittigen. Gelieve bij afwezigheid door ziekte uitdrukkelijk te vermelden wanneer jullie kindje terug zal aanwezig zijn in de opvang (in functie van de bereiding van het middagmaal).

Kindjes die ernstig ziek zijn of symptomen van een besmettelijke ziekte vertonen (hevig braken, diarree, hoge koorts, ademhalingsproblemen,…) zijn niet toegelaten tot de crèche om besmetting bij andere kinderen te vermijden. Daarom verzoeken wij u op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval er ’s morgens dringend alternatieve opvang nodig is (bv grootouders, tantes, …)

Licht zieke kinderen kunnen wel in het kinderdagverblijf terecht. De verantwoordelijken houden toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces.

Wij trachten de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen door een aangepaste hygiëne toe te passen en de kindjes dagelijks van vers bereide voeding te voorzien.

Medicatie

Wij nemen zelf geen initiatief om medicatie toe te dienen op uitzondering van koortswerende middelen indien jullie hiervoor de toestemming geven op de inlichtingenfiche. Gelieve op deze fiche ook te vermelden welke koortswerende medicatie jullie kindje mag krijgen. Gelieve bij aanvang van de opvangperiode een fles koortswerende medicatie mee te brengen (bv perdolan, neurofen, …)

In principe wordt er door ons geen medicatie toegediend. Wij verzoeken jullie aan de behandelende geneesheer te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door jullie zelf kan worden toegediend. Soms zal jullie kindje toch tijdens het opvangmoment medicatie moeten nemen. Indien deze situatie zich voordoet, mogen wij van kind & gezin enkel en uitsluitend medicatie toedienen op medisch voorschrift. Wij zijn verplicht om jullie om een dokters- of apothekersattest te vragen. Zonder attest mogen wij geen medicatie toedienen.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons