Klachten of problemen

Wanneer er klachten of problemen zijn, aarzel dan niet om ons aan te spreken of te contacteren. Het gaat tenslotte om jullie dierbaarste bezit. Wij stellen dan ook graag alles in het werk om er voor jullie en jullie oogappel een aangename tijd van te maken. Wij willen graag een open sfeer creëren waar communicatie een belangrijk onderdeel van is. Dan gaan we samen op zoek om tot een oplossing te komen.

Met klachten en opmerkingen kunnen jullie ook terecht bij de klachtendienst van Kind & Gezin:

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Telefoon: 02/355 12 11

Fax: 02/534 13 82

klachtendienst@kindengezin.be

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons